loading

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos 2018. május 25. napjától

Minden szükségeset megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően történjen.
Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük.

Az Adatvédelmi Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy
-milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,-azokat mire használjuk,
-mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat,-azokat milyen célból oszthatjuk meg a Varga és Társa Kft.-n belül és másokkal, valamint
-Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban milyen választási lehetőségek és jogok illetik meg.
-Ez az Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik minden személyes adatra, amit ügyfeleinkről vagy potenciális ügyfeleinkről, a lent írt célok érdekében gyűjtünk.
-Ügyfeleink, akik új gépjármű vásárlása, szerviz szolgáltatásaink igénybevétele, vagy bármilyen más, általunk értékesített termék vagy kínált szolgáltatás érdekében velünk szerződést kötnek.
-Potenciális ügyfeleink, akik új gépjárműveinkről, szerviz szolgáltatásainkról, rólunk, vagy bármilyen más általunk értékesített termékről vagy kínált szolgáltatásról nálunk bármilyen módon érdeklődnek, nyereményjátékainkban, eseményeinken, csoportjainkban és közösségeinkben vesznek részt.

Az adatgyűjtés történhet:
-márkakereskedéseinkben és szervizeinkben, amikor Ön szerződést köt velünk, vagy érdeklődik termékeinkről és szolgáltatásainkról,
-weboldalunk segítségével,
-ügyfélszolgálatunkon keresztül, ha felhív minket vagy ír nekünk, amikor részt vesz az általunk szervezett nyereményjátékokban vagy eseményeken, bármely más helyen és módon, amikor Ön velünk kapcsolatba lép vagy mi felvesszük a kapcsolatot Önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal   kapcsolatban.
-A weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal  rendelkeznek. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerződési vagy használati feltételeket, mielőtt megadná a  személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt végrehajtó vagy kiegészítő további, mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük. Ezekre a továbbiakban jogszabályokként hivatkozunk.

Kik kezelik az Ön adatait ?
-Személyes adatait a Varga és Társa Kft. kezeli adatkezelőkként.
A Varga és Társa Kft. székhelye a 7759 Lánycsók, Rákóczi u. 2., szám alatt található. E-mail címünk: suzukilanycsok@gmail.com

Mire használjuk a személyes adatait ?
-Személyes adatokat gyűjtünk például akkor, amikor e-mail-ben, telefonon, chaten keresztül vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk. 

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk :
-Adatkezelési célok
-Az adatkezelés jogalapja
-Az Ön kérésének teljesítésére (pl. amikor tájékoztatást kér, tesztvezetésre jelentkezik, szerviz időpontot foglal vagy árajánlatot kér tőlünk). Ez az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az Ön kérésére szükséges.
-A közöttünk lévő üzleti kapcsolat keretében (pl. amikor új gépjárművet vásárol, javítást rendel meg, garancia kiterjesztési vagy karbantartási szerződést köt velünk). Ez az adatkezelés a közöttünk létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
-Azért, hogy Ön részt vehessen az általunk szervezett nyereményjátékokban. Ez az adatkezelés a közöttünk - a nyereményjáték játékszabályzatának elfogadásával - létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
-Azért, hogy Ön csatlakozhasson az általunk létrehozott csoportokhoz és közösségekhez. Ez az adatkezelés a közöttünk - a csoporthoz vagy közösséghez csatlakozási feltételek elfogadásával - létrejött szerződés teljesítése miatt szükséges.
-Azért, hogy személyre szóló reklámokat küldhessünk Önnek, különösen a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról, különleges  ajánlatainkról, vagy meghívhassuk valamilyen eseményünkre vagy nyereményjátékunkban történő részvételre. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával  történik (amennyiben az a jogszabályok szerint szükséges) vagy azt valamilyen jogos érdekünk érvényesítése (hogy megfelelő tartalmú reklámokat  küldhessünk Önnek) indokolja.
-Hírlevelek küldésére. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik
-A panaszának a megválaszolására. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (egy későbbi per vagy bármilyen jogvita megelőzése) indokolja.
-Azért, hogy a meglévő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének megkérdezése vagy elégedettségének felmérése miatt  megkereshessük Önt. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.
-Azért, hogy az új termékeink és szolgáltatásaink kialakítása érdekében végzett felmérésékkel megkereshessük Önt. Ezt az adatkezelést valamilyen  jogos érdekünk (hogy a piaci igényeknek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat tudjunk ajánlani) indokolja.
-A termékeink és szolgáltatásaink minőségének folyamatos követésére és azok fejlesztésére, amikor részletesen elemezzük az adatait. Ezt az  adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.
-A tevékenységünk követése érdekében (riportok, beszámolók készítésére). Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a tevékenységünk eredményének  mérése, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.
-Azért, hogy biztosítsuk weboldalunk működését és biztonságát. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (weboldalunk folyamatos működése)  indokolja.
-Ügyfeleink és potenciális ügyfeleink nyilvántartására. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a velünk szerződést kötött vagy termékeink és  szolgáltatásaink iránt érdeklődők egységes ismerete) indokolja.
-Az általunk forgalomba hozott gépjárművek nyilvántartására. Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a gépjárművek műszaki adatainak és  szerviz történetének ismerete) indokolja.
-Azért, hogy eleget tegyünk az Ön kérelmének, amikor a személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolja. Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyenkor szükséges az Ön személyazonosságának igazolása.
-Az általunk forgalomba hozott gépjárművek biztonsága miatt esetleg szükséges gyári visszahívások végrehajtására. Ez az adatkezelés valamilyen ránk  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
-Az általunk üzemben tartott gépjárművekkel elkövetett közlekedési szabálysértések megelőzése, illetve az azokkal kapcsolatos adatszolgáltatás  érdekében. Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
-A ránk vonatkozó számviteli, adózási és pénzmosási szabályok megtartása, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések miatt. Ez az adatkezelés  valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Egyes esetekben tehát szükségünk van az adatainak kezelésére ahhoz, hogy az Ön kérését vagy a velünk között szerződést teljesíthessük.  Más adatokat  a jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell gyűjtenünk.
Mindig csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amik az adatkezelés céljára szükségesek.
Ezért ha valamilyen választ vagy adatot kötelező megadnia, azt szerződéseinken és nyomtatványainkon általában külön is jelöljük. Ezekre az adatokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése, az Ön kérésére szükséges lépések vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket a kötelező adatokat, a kérését nem fogjuk tudni teljesíteni. Az általunk kért további információk azért szükségesek, hogy jobban megismerhessünk Önt. Így például személyre szabott reklámokat küldhetünk Önnek. Ezeknek a válaszoknak a kitöltése Önre van bízva. Úgy is dönthet, hogy nem adja meg azokat.

Többek között a következő személyes adatokat gyűjthetjük Önről:
• közvetlen személyazonosításra alkalmas adatokat, például az Ön nevét, címét, telefonszámát, email címét, születési dátumát, IP címét;
• a birtokában lévő gépjárműre vonatkozó adatokat, például modell, típus, alvázszám, rendszám, szerviz történet;
• a közöttünk lévő ügyfélkapcsolatra vonatkozó adatokat, például szerződés vagy megrendelés szám;
• az érdeklődési körével és preferenciáival kapcsolatos adatokat, például az Ön által kiválasztott hírlevél típusát, vagy az Önt érdeklő gépjármű  típust és modellt, a vásárlási szokásaira vonatkozó adatokat, az Ön által kedvelt márkakereskedést;
• az online magatartásával kapcsolatos adatokat, például a weboldalunkkal kapcsolatos böngészési előzményeit;
• foglalkozási adatokat;
• társadalmi-demográfiai adatokat, például hogy hányan vannak a háztartásban, vagy vannak-e gyermekei;
• hangfelvételt, amikor telefonon keresi ügyfélszolgálatunkat;
• a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségére vonatkozó adatokat;
• a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszára vonatkozó adatokat;
• bármely más adatot, ami az adatkezelés célja szerint szükséges.

Mennyi ideig tároljuk az adatait ?
-A jogszabályoknak megfelelően, személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azokra a céljaink elérése érdekében szükségünk van.

A tárolási idő meghatározásakor a következő szempontokat vesszük figyelembe :
-a szerződés tartamát, ha Ön szerződést kötött velünk,
-a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt,
-azt az időt, ameddig Ön a reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklődik,
-annak szükségét, hogy üzleti működésünk és a jó ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos adatokat meg kell őriznünk Önről és a gépjárművéről, a jogszabályi kötelezettségeinket.
-Előfordulhat, hogy valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás miatt, néhány, Önre vonatkozó személyes adatot tovább is meg kell őriznünk. Ilyenkor  ezeket az adatokat kizárólag az előbbi eljárás céljára, és csak addig őrizzük, ameddig velünk szemben bármely jogszabály alapján valaki igényt  érvényesíthet.

Ki férhet hozzá az adataihoz ?
-Szükségünk lehet arra, hogy személyes adatait megosszuk másokkal. Ilyenek lehetnek a Varga és Társa Kft.-hez tartozó más cégek, például a Pécsi  Járási Hivatal vagy hitel esetén a finanszírozó bank. Ilyenek lehetnek még más szerződéses partnereink és szolgáltatóink, akikre az Ön adatainak  kezelése során részben vagy egészben támaszkodunk. Velük kizárólag abban a mértékben osztjuk meg az Ön személyes adatait, amennyiben az a rájuk  bízott feladatok teljesítéséhez szükséges.
Más szerződéses partnereink és szolgáltatóink bizonyos feladatokat a mi nevünkben végeznek, így segítenek nekünk a termékeinkhez és a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó feladatainkban.

Mások közreműködését vesszük igénybe például:
-a weboldalunk  tárolása, működtetése és karbantartása,
-a chat szolgáltatás működtetése
-Azok a cégek, akikkel személyes adatokat osztunk meg, kötelezettséget vállalnak felénk az Ön személyes adatainak biztonságos kezelésére, és arra,  hogy azokat saját reklám céljaikra nem használják, kivéve, ha Ön ahhoz külön hozzájárult.
Amennyiben lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül lévő szervereken tároljuk. Ugyanakkor, miután néhány szerződéses partnerünk és szolgáltatónk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található, az Ön személyes adatait ilyenkor ezekben az országokban kezelik. Ebben az esetekben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adattovábbítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, és olyan garanciákat alkalmazunk, amik az Ön személyes adatainak védelmét és az Ön alapvető jogainak érvényesülését az Európai Unió által kialakított védelemmel azonos mértékben biztosítják (ennek érdekében az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláit és modellszerződéseit használjuk). 
Végül előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy a bíróságok vagy hatóságok felhívása alapján kell közölnünk harmadik személyekkel.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban ?
-A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg :
 -Hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.
-Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak. Így mi is eleget tehetünk annak a kötelezettségünknek, hogy  pontos és naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.
-Kérheti a személyes adatainak törlését („elfeledtetését”). A személyes adatainak törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra más nincs szükségünk vagy  azokat jogellenesen kezeltük. Törlendők az adatai akkor is, ha Ön - a lent írtak szerint – sikerrel tiltakozott az adatkezelés ellen. Amennyiben az  adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön a hozzájárulását visszavonja, szintén törölnünk kell az adatait. A törléshez való jogát  korlátozhatja, vagyis adatait nem törölhetjük, ha azokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk  miatt van szükségünk.
-Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, de Ön a jogszabályokban meghatározott  okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.
-Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket a rendelkezésére bocsátott tagolt,  géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását. Az adathordozhatóság csak akkor illeti meg Önt, ha az  adatkezelés szerződés teljesítése érdekében vagy az Ön hozzájárulása alapján és automatizált módon történik.
-Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, ha az valamilyen jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. Ilyen esetben megvizsgáljuk, hogy a mi  adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb-e az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál. Amennyiben a tiltakozása alapos, kérése szerint töröljük az  adatait vagy korlátozzuk azok kezelését.
-Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing érdekében) történő kezelése ellen (ide értve a profilalkotást). Ezt a jogát az  általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja.
-Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy a személyazonosságának igazolása mellett megkeres minket az alábbi email címen: suzukilanycsok@gmail.com vagy  postai levélben: Varga és Társa Kft., 7759 Lánycsók, Rákóczi u. 2.

Végül, a személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
tel. +36 1 391 1400
Weboldal: http://www.naih.hu/

Kérjük, bármilyen panaszeljárás kezdeményezése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megpróbálhassunk közösen megoldani a vitás kérdést!

Más információkkal való kapcsolatAutomatizált módon is gyűjthetünk Önről adatokat, amikor weboldalunkat látogatja meg. Ilyen adatok különösen az Ön IP címe, és a böngészési adatai, amiket sütik (cookie-k) segítségével gyűjtünk.
További tájékoztatásért kérjük, keresse fel Cookie szabályzatunkat!

A személyes adatok védelmével kapcsolatos Tájékoztató módosítás:
Előfordulhat, hogy időről időre módosítanunk kell ezt a Tájékoztatót. Amikor szükséges vagy jogszabály azt előírja, erről tájékoztatjuk Önt, illetve kérjük a hozzájárulását.